Beloofd is beloofd, belastingvrij is belastingvrij!
 
Beloofd is beloofd!

Bovag
Oproep aan politiek

Politiek, verras burgers en branche niet langer met plotselinge invoering, wijziging of afschaffing van autobelastingen. Kondig zulke maatregelen tijdig aan en geef ze een looptijd van tenminste vier jaar. En kom die afspraken na.

En in dat kader:

Mocht het nieuwe kabinet besluiten om de pas onlangs ingevoerde wegenbelasting
(MRB)- en BPM-vrijstelling voor auto’s met de laagste CO2-uitstoot, aan te passen
of zelfs af te schaffen, ontzie dan voor wat betreft de MRB in elk geval de mensen
die onlangs – door die belastingvrijstelling – verleid zijn tot de aanschaf van zo’n
groene auto.

Los van de principiële discussie of je belastingen moet gebruiken om gedrag te
veranderen: de overheid heeft de afgelopen regeerperiode sterk ingezet op
vergroening via fiscale maatregelen. En praktijk leert dat het werkt. Het
Nederlandse wagenpark vergroent in rap tempo. Dan moet je die fiscale
vergroening niet al weer uit budgettaire overwegingen na een of twee jaar
de nek omdraaien.

En wel hierom:

  • omdat particulieren en bedrijven calculeren met zulke fiscale stimuleringsmaatregelen.
  • omdat de branche investeringen pleegt om aan de strenge eisen van overheid te voldoen.
  • omdat de Nederlandse overheid kampt met een betrouwbaarheidsprobleem. Met name op het
    gebied van autobelastingen heeft de overheid er de afgelopen jaren een handje van gehad om te veel en te snel regelingen te veranderen of te schrappen. (BOVAG heeft hiervan een overzicht).
  • omdat we gebonden zijn aan internationale afspraken over het reduceren van de CO2-uitstoot. Daar hebben we een groener wagenpark hard bij nodig. Gaat het nu om ‘groen’ of om ‘poen’?

De BOVAG en Stichting Autobelangen hebben daarom de handen ineen geslagen om de overheid aan eerder gemaakte afspraken te houden. Steun daarom ons initiatief door hieronder uw naam en emailadres achter te laten.

< Terug

 
Steun ons!

[newsletter]

 

Autobelangen